HTS®ESP-2203 – SƠN LÓT EPOXY DẪN ĐIỆN

HTS® ESP-2203 là sản phẩm sơn lót Epoxy dẫn điện hai thành phần có tính dẫn điện, bám dính siêu tốt. HTS® ESP-2203 sử dụng kết hợp với những hệ thống sản phẩm dẫn điện khác để vừa kiểm soát mức điện trường vừa có khả năng dẫn điện tốt. Hiệu quả dẫn điện trên sàn bê tông hơn khi có lớp sơn ESC-2207.

Sản phẩm phù hợp với TCVN 9014:2011

Gọi điện thoại
0986.575.335
Chat Zalo