𝐍𝐡𝐚̀ 𝐌𝐚́𝐲 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐇𝐚̉𝐢 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠

𝐂𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐒𝐨̛𝐧 𝐒𝐚̀𝐧 𝐄𝐩𝐨𝐱𝐲 𝐦𝐚̃ 𝐂𝐈𝐒 𝟎𝟑𝟔 – 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐌𝐚́𝐲 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐏𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐇𝐚̉𝐢 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
▪️ Dự án: Nhà Máy Thực Phẩm Hải Dương
▪️ Địa chỉ: Ninh Giang, Hải Dương
▪️ Diện tích: 3.000 m2
▪️ Sản phẩm sử dụng: 𝐇𝐓𝐒®𝐄𝐏𝟐𝟏𝟎𝟑, 𝐇𝐓𝐒®𝐄𝐏𝟐𝟏𝟎𝟓
▪️ Mã Màu: CIS 036
Hình ảnh thi công:
Rate this post
Gọi điện thoại
0986.575.335
Chat Zalo