Cung cấp sơn chống rỉ, chống nóng kho hàng đồ gia dụng

▪️ Địa chỉ: Cầu Diễn, Từ Liêm
▪️ Hạng mục: đánh gỉ (rỉ sét) và Sơn chống rỉ, chống nóng mái tôn.
▪️ Quy trình: Thi công 1 lót, 2 phủ
▪️ Sản phẩm sử dụng: 𝐇𝐓𝐒® 𝐗𝐇-𝐏𝟎𝟎𝟏, 𝐇𝐓𝐒® 𝐗𝐇-𝐇𝟎𝟎𝟏
Hình ảnh thi công:

Quá trình thi công:

 

Rate this post
Gọi điện thoại
0986.575.335
Chat Zalo